top of page
Kotva 1
vernisáž výstavy "Karel v kavárně" proběhla ve čtvrtek 6. října v 17:30
v hale Knihovny Bory ZČU v Plzni vystoupením pěveckého sboru ZůziZů.

 
Kotva 3
úvodní slovo  Mgr. Sylvy Řehořové
a vystoupení pěveckého sboru Zůzizů
úvodní slovo prof. ak. mal. Borise Jirků
a Ing. Leoše Motla
Kotva 2

 fotografie "karel v kavárně"

Kotva 9


 

Anna a Karel Kocourkovi

Karel (1937 Bechyně) se fotografii zabývá od roku 1959, měl doma i temnou komoru kde mohl černobílé snímky zvětšovat. S Annou (1942 Plzeň) se seznámil v roce 1962 a její první fotografie upravil a zvětšil,

a tím se dobrovolně stal jejím celoživotním asistentem. Stali se členy Fotoklubu Škoda Plzeň a zúčastňovali se klubových výstav. Svoji první autorskou výstavu uspořádali v Plzni v roce 1970 pod názvem Fotografické obrazy. Byli jedněmi z prvních českých fotografů, kteří se zajímali o ekologickou tematiku - soubor Opuštěná krajina - po těžbě železné rudy u Ejpovic. Autorských výstav i účasti na společných výstavách doma

i v zahraničí je za dlouhá léta nespočet. Například výstavy v italském Museo Casabianca, v Českém centru ve Vídni, v Museum Moderner Kunst v Pasově,

v Galerii města Plzně, v Galerii Klatovy/Klenová, v Stadtgalerii

v Deggendorfu, v Domě umění ve Zlíně, v Damianstoor v Bruchsalu, Diecézním muzeu

St. Ulrich v Regensburgu. Anna prezentovala soubory Totální poezie, Citace, Homage,

Karel Panta-Rhei, Nové krajiny, Silicon Valley. S rakouským výtvarníkem Richardem Wallem si vyměňovali zásilky Mail-Art, ty byly také součástí několika výstav. S dalšími členy rodiny, Pavlou a Ondřejem pořádají výstavy s názvem 4K.

Trvalým zájmem Kocourkových je výtvarné prostředí. Zajímá je především to, kde něco nového vzniká. Byli iniciátory, kurátory a spoluorganizátory řady významných mezinárodních projektů, všechny fotograficky dokumentovali, například sochařská a malířská sympozia s následnou prezentací. Velkoformátové obrazy na téma

Sv. Jan Nepomucký středoevropský, které vznikaly v bývalém cisterciáckém klášteře v Plasech,na výstavách v evropských městech (Praha, Pasov, Vídeň, Brusel, Varšava, Záhřeb, Linec, poslední dvacátá v roce 2015 v Plzni ve foyeru Nového divadla).

Deseti sochařských sympozií Grenzgánger, které se konaly střídavě v České republice, Rakousku a Německu se zúčastnilo 206 sochařů z 32 zemí. Zde je nutné zmínit významnou úlohu Dr. Aldemara Schiffkorna (1945-2010) vedoucího Úřadu pro kulturní vztahy se zahraničím spolkové země Horní Rakousy, se kterým Kocourkovi dlouhodobě spolupracovali a který jejich iniciativy podporoval. Sem patří i projekt Communicatio vytvořený pro Evropský dům v Plzni. Snímky manželů Kocourkových jsou součástí mnoha katalogů a publikací. Z návštěv uměleckých ateliérů a výtvarných akcí vznikají fotografické soubory - Diaria.

V roce 2019 dostali manželé Kocourkovi příležitost fotografovat v Plzeňském Prazdroji, soubor snímků byl téhož roku součástí jejich autorské výstavy v Pivovarském muzeu v Plzni, soubor velkoformátových fotografií pak představen v roce 2020 na nádvoří pivovaru. Snímky Anny Kocourkové byly v roce 2021 zařazeny do skupinové výstavy

Bayem / Bohmen v německém Schwandorfu, její nový soubor NEWAGE21 na prezentaci teprve čeká. S Richardem Wallem se manželé Kocourkovi opět setkají příští rok v Plzni na společné výstavě v galerii Evropského domu.

K zde prezentovanému souboru Karel v kavárně.

Kavárny mají pro Kocourkovi jednu výjimečnou vlastnost. Jsou to prostory veřejné,

které ale zároveň umožňuji pocit naprostého soukromí, můžete si v nich číst, psát, meditovat.nebo také setkávat s přáteli. Přátel mají opravdu hodně, snímky některých jsou zde zastoupeny. Kocourkovi se ale především zaměřují na interiéry kaváren, Karel je zde pouhým figurantem. V archivu tohoto jejich projektu je přes tři sta položek, známé vyhlášené kavárny i úplně obyčejné, které při cestách objevili, na výstavě je jen zlomek

z nich. Kavárny začali fotografovat v roce 2009, některé kavárny dnes už neexistují, nebo jsou jejich interiéry nově zrekonstruovány. Snímky Anny a Karla Kocourkových tyto změny zachycují.

bottom of page